Avondvierdaagse Heiloo

Het wandelevenement van Heiloo

Gelet op de aangescherpte maatregelen zoals uitgesproken door onze overheid op maandag 23 maart jl. zien wij ons genoodzaakt om de avondvierdaagse geen doorgang te laten vinden.

Om diverse redenen hebben wij ervoor gekozen om de avondvierdaagse niet te verplaatsen naar bijvoorbeeld het najaar. Dit betekent dat er in 2020 er GEEN avondvierdaagse zal worden gehouden. Erg jammer want wij hadden ons er weer zeer op verheugd maar het is ook onze plicht om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk tegen te gaan.

De avondvierdaagse zal in 2021 gehouden worden van 1 t/m 4 juni.

Wij hopen elkaar dan allemaal weer te ontmoeten, gezond en wel.


Voor nu: pas goed op jezelf en op elkaar en hopelijk zijn wij het virus gauw de baas.


Met vriendelijke groeten,

Namens de commissie Avondvierdaagse Heiloo,

Geno, Kris, Mark, Petra en Wim

Waarom doe je mee aan de Avondvierdaagse?

Is het misschien vanwege de gezelligheid of is het voor de medaille? Het maakt niet uit, de stichting Avondvierdaagse Heiloo organiseert met groot plezier de Avondvierdaagse in haar gemeente Heiloo. Over de mooiste wandelpaden van Heiloo en directe omgeving wordt er per avond 5, 10 of 15 kilometer gewandeld tijdens de Avondvierdaagse van Heiloo.

In 2016 is de stichting Avondvierdaagse Heiloo ontstaan uit Plaatselijke Wandel Commissie Heiloo die in 1987 was opgericht. Al is de samenstelling een paar keer gewijzigd, de doelstelling is nog steeds hetzelfde: “een gezellige avondvierdaagse organiseren voor iedereen die eens gezellig wil wandelen”.

Elk jaar is de start en finish bij de St. Radboudschool, schoolplein aan de Breedelaan.

Activiteiten tijdens de Avondvierdaagse.

Tijdens de avondvierdaagse is er elke avond een Heilooër muziekvereniging aanwezig om de wandelaars te verwelkomen op het schoolplein van de St. Radboudschool.

De meewerkende muziekverenigingen zijn:

Caecilia Heiloo

Eensgezindheid Heiloo

Fanfare Showband Heiloo

Uiteraard mogen wij als organisatie de catering niet vergeten. Elke avond wordt de verkoop van onder andere koffie, thee en ijs verzorgd door de ouderraad van de St. Radboudschool.

Dinsdag 1 juni t/m vrijdag 4 juni 2021