Avondvierdaagse Heiloo

Het wandelevenement van Heiloo

Inschrijven

Inschrijfavonden

Op 27 en 28 mei 2019 is het mogelijk om in te schrijven voor individuele deelnemers en groepen van 19.00 uur t/m 20.00 uur op de Basisschool St. Radboudschool

Elektronisch inschrijven:

Hoe werkt het;

        Download het formulier bij meedoen, Digitale formulier (mogelijk vanaf 15 april 2019)
        Vul het Excel bestand, maximaal 5 deelnemers per formulier
        Verstuur het bestand per mail
        Maak het inschrijfgeld over onder vermelding van naam (hoofddeelnemer) en aantaldeelnemers
        Zodra het inschrijfgeld is ontvangen, ontvangst uw startnummer - E-mail uitprinten en melden op de 1e avond bij de starttafel

De dinsdagavond, eerste avond

Ook aan de start, dinsdagavond, is er nog gelegenheid om in te schrijven, tegen een verhoogd inschrijfgeld.

Inschrijving voor groepen:

Alleen schriftelijk na telefonisch overleg met mw. Geno Neuhuijs 06 - 2046 8014. Groepen die ook in het voorgaande jaar hebben deelgenomen ontvangen schriftelijk bericht.


Telefonische voorinschrijven is helaas niet mogelijk maar u kunt wel inschrijven op een van de onderstaande mogelijkheden.


Inschrijfgeld:

Dit bedraagt voor ALLE deelnemers € 4,00. Op deze inschrijfgelden genieten leden van de KWBN en andere erkende wandelsportbonden een reductie van € 1,00. Bij inschrijving moet het bewijs van lidmaatschap van het lopende jaar worden getoond.