Geschiedenis avondvierdaagse Heiloo

Periode 1980-1987

Tijdens de avondvierdaagse van 1987 ging het gerucht dat de organiserende mensen ermee gingen stoppen. In die periode waren er nog niet zoveel deelnemers al nu en was er ook nog een andere startlocatie.

Over deze periode is verder niets bekend bij de huidige stichting.

Periode 1987-2006

Het stoppen van de organiserende was voor een aantal mensen aanleiding om de “Wandel Commissie Heiloo” op te richten.

In november 1987 kwam de 7 tellende commissie voor het eerst bij elkaar.

Via huis aan huis werd er in 1987 nieuw leven geblazen in de avondvierdaagse. Het gehoopte aantal van 1.000 deelnemers werd net niet gehaald en liet nog wachten tot het 4e jaar dat zij de avondvierdaagse organiseerde. In hun laatste jaar namen er iets meer dan 1900 deelnemers deel aan dit wandelevenement. Vanaf het eerste jaar (1987) waren de Heilooër muziekverenigingen aanwezig. Na verschillende wisselingen de commissie dat zij in 2006 in zijn geheel gingen stoppen met de organisatie van de avondvierdaagse Heiloo.

Periode 2007-heden

In 2006 ontstaat er een nieuwe commissie die doorgingen met het concept van de afgelopen jaren en zo was er in 2007 weer een avondvierdaagse in Heiloo. Net als de voorgaande jaren waren de Heilooër muziekverenigingen ook weer aanwezig. Toch zijn er een er wat dingen veranderd;

- het aantal deelnemers loopt iets terug, mede doordat er een school in 2011 niet meer als groep inschrijft.

- in 2011 kwam er een website

- 2012 komt er een proef om via internet in te schrijven.

- 2016 introductie van een gecombineerde inschrijfformulier en controle kaarten

- 2016 oprichting stichting Avondvierdaagse Heiloo

- 2020 en 2021, door de coronapandemie is er geen Avondvierdaagse.