Inschrijven

Inschrijven kan via een van de onderstaande mogelijkheden;Digitaal inschrijven
Dit is mogelijk via deze website onder Meedoen en vervolgens Digitale formulier.

Direct aanmelden


Inschrijfavond
Het mogelijk om in te schrijven voor individuele deelnemers van 19.00 uur t/m 20.00 uur op de Basisschool St. Radboudschool;

Basisschool St. Radboudschool
(ingang via schoolplein aan de Breedelaan),
1851 LB Heiloo.

De datum staat vermeld onder Meedoen - Agenda.            

Direct naar agenda
De dinsdagavond, eerste avond
Ook aan de start, dinsdagavond, is er nog gelegenheid om in te schrijven, dit tegen een verhoogd inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt dan € 6,-- Dit i.v.m. extra administratie en het bestellen van medailles.


Inschrijving voor groepen:
Alleen schriftelijk na telefonisch overleg met mw. Geno Neuhuijs 06 - 2046 8014. Groepen die ook in het voorgaande jaar hebben deelgenomen ontvangen schriftelijk bericht.


Inschrijfgeld:
Dit bedraagt voor ALLE deelnemers € 5,00. Op deze inschrijfgelden genieten leden van de KWBN en andere erkende wandelsportbonden een reductie van € 1,00. Bij inschrijving moet het bewijs van lidmaatschap van het lopende jaar worden getoond.